Όροι Χρήσης-Προστασία Δεδομένων

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας www.kaparental.gr (εφεξής Ιστοσελίδα) και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδα, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η KRENTAL διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η KRENTAL θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να παρέμβει,  ή να επιχειρήσει να παρέμβει  στο πρόγραμμα λογισμικού και στην καλή λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε ενέργεια θεωρηθεί κακόβουλη, όπως, προσπάθεια διασύνδεσης με αυτό το δικτυακό τόπο, για να ανακτηθεί το περιεχόμενο, ή και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών θα τερματιστεί. Παρακολουθούμε συνεχώς με αυτοματοποιημένα συστήματα όλους όσους έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας δηλώνει τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η KRENTAL. Η KRENTAL δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (websites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η KRENTAL δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Επικοινωνία 

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο (+30) 2311 232380, ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση  info@kaparental.gr

Προστασία Δεδομένων

H KRENTAL σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας www.kaparental.gr (εφεξής Ιστοσελίδα). Η παρούσα αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η KRENTAL και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο χρήστης προς το παρόν μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο της Iστοσελίδας και των επιμέρους υποσέλιδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο χρήστης προβεί στην κράτηση οχήματος μέσω της Iστοσελίδας τότε παρέχει κάποια απαραίτητα δεδομένα π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση Email κ.λπ. (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση KRENTAL, μέσω της Ιστοσελίδας. Η KRENTAL θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών θεωρώντας ότι αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά δεδομένα  αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων στους διακομιστές (servers) εφαρμογών. Η KRENTAL δηλώνει ρητά ότι δεν μοιράζει και δεν πωλεί αυτά τα δεδομένα.

Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η KRENTAL δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Iστοσελίδα, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.